Auslogics Disk Defrag Pro

Win
磁盘碎片整理工具Auslogics Disk Defrag Pro 4(附注册机)

为什么要使用磁盘碎片整理工具?不外乎就是为了提高磁盘访问速度,Boot-time磁盘碎片整理提高电脑启动速度,和对磁盘进行清理删除磁盘垃圾及检查磁盘错误等。Auslogics 家开发的Disk Defrag Pro 4是又一优化磁盘碎片整理工具。