Paragon Hard Disk Manager

Win
硬盘管家Paragon Hard Disk Manager 14 Suite v10

Paragon Hard Disk Manager 14 Suite v10是一个硬件工具箱,内含20个多工具。硬盘管家只是小编自主给它这样一个称呼,比较平凡,不够霸气。早前在Paragon全线产品6折优惠(目前还有效)也推荐这个产品,Paragon最霸气的一个软件产品。