iMindMap 8

Win
发现新大陆-思维导图软件iMindMap 8破解版

一直以来思维导图都是以Xmind和Mindjet MindManager,尤其是前者,虽然说不上用得行云流水,但至少能够使用它快速完成任务。而且Xmind原生支持简体中文,不像Mindjet MindManager还得安装汉化文件。