iMindMap Ultimate 9

媲美Xmind, Mindmanager-思维导图 iMindMap Ultimate 9
Win
媲美Xmind, Mindmanager-思维导图 iMindMap Ultimate 9

Xmind和MindManager是目前最最受欢迎的思维导图软件,也是小编首推的思维导图软件。当然除了这两个思维导图软件外,如果你用的是Windows系统,也不要忘记iMindMap Ultimate 9,也是一款功能十分强大的思维导图软件。